Zápis ustavující plenární schůze Ostravské pobočky ČAS

Datum a čas konání: 6. říjen 2018, 12:00 Místo konání: v prostorách kinosálu Planetária Ostrava, K planetáriu 502, Ostrava

Přítomní členové ČAS: Božena Solarová, Hana Kučáková, Marek Kolasa, Tomáš Kalisch, Radek Kocián, Tomáš Kubica

Budoucí noví členové ČAS: Jana Rašková, Daniel Kunz, Jana Hrabalová, Kateřina Onderková

Hosté: Ivana Marková, Martin Vilášek, Tomáš Hynek, Pavel Gabzdyl

Schůzi moderoval a zápis provedl: Tomáš Kubica

 1. Přivítání účastníků a hostů schůze, úvodní slovo.
 2. Prezentace závěrečné zprávy o činnosti přípravného výboru Ostravské pobočky ČAS.
 3. Prezentace zprávy zaslané předsedou ČAS Petrem Heinzelem o deklaraci zájmu o zřízení pobočky v‌ Ostravě.
 4. Volba volební komise ve složení Tomáš Kubica a Božena Solarová.
 5. Představení kandidátů na funkci předsedy pobočky a členů výboru pobočky. Během činnosti přípravného výboru, a ani v průběhu plenární schůze, nedošlo k žádným změnám. Zároveň nebyly podány žádné nové kandidatury.
 Schválení počtu členů výboru pobočky - bylo jednomyslně schváleno, že výbor pobočky bude tvořen třemi členy.
 Volba členů výboru pobočky - postupně bylo hlasováno o předsedovi, místopředsedovi a hospodáři pobočky. Byli zvoleni:
 Předseda: Tomáš Kubica.
 Místopředseda: Daniel Kunz.
 Hospodář: Božena Solarová.
 Všechna hlasování na ustavující schůzi probíhala prezenčně a veřejně, ve všech hlasováních uskutečněných během schůze, vždy, bez výjimky, bylo hlasováno v poměru 10 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel hlasování.
 Hlasováním byl stanoven obsah činnosti Ostravské pobočky ve znění: Ostravská pobočka ČAS se zejména ve spolupráci s Planetáriem Ostrava bude svou činností zasazovat o rozvoj a popularizaci astronomie a příbuzných oborů v souladu s jednacím řádem a stanovami ČAS, a to především v Ostravě a okolí.
 Hlasováním byl odsouhlasen roční členský příspěvek ve výši 50 Kč.
 Následujícím hlasováním bylo dále schváleno, že Ostravská pobočka ČAS
 se bude řídit stanovami a jednacím řádem ČAS, a tedy nebude vytvořen jednací řád vlastní,
   pnese název “Ostravská pobočka České astronomické společnosti”,
   sídlem pobočky bude kontaktní adresa zvoleného předsedy pobočky,
   komunikace s pobočkou bude probíhat výhradně elektronicky (email), jinými způsoby (např. klasickou poštou) bude akceptována pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.
 Proběhla diskuze o směřování pobočky a vedoucí Planetária Ostrava Ivana Marková informovala o možnostech využívání prostor Ostravského planetária pobočkou a dalších budoucích akcích. Dále bylo diskutováno a odsouhlaseno, že webové stránky, jejich obsah, umístění, a také znění emailové adresy, bude projednáno a schváleno výborem pobočky později, při nejbližším zasedání výboru.
 Ukončení ustavující plenární schůze.