Výroční zprávy o činnosti

Výroční zpráva 2020

Rok 2020 byl pro nás všechny jistě v mnohém jiný, než jsme si představovali. Nepříznivé okolnosti nám v březnu nedovolily uspořádat dlouho plánované a netrpělivě vyhlížené velké setkání České astronomické společnosti, neproběhla ani plánovaná schůzka Ostravské pobočky v květnu a ani jsme se nemohli spolupodílet na pořádání Ostravského astronomického víkendu v polovině října.

V rámci odborné a popularizační činnosti se přesto podařilo uskutečnit několik akcí: Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Ostravská pobočka byla založena 6. října 2018 a jako nově vzniklá skupina nemáme jednoznačně vyhraněný směr. Podílíme se tak na hostování a spoluorganizaci konferencí a seminářů zaměřených na propagaci a popularizaci astronomie a příbuzných oborů, včetně pořádání odborných přednášek pro veřejnost.

V rámci odborné a popularizační činnosti se v letošním roce uskutečnilo několik akcí: Výroční zpráva 2019