Logo Ostravské pobočky ČAS

Výbor Ostravské pobočky, 17. leden 2021

Od okamžiku založení Ostravské pobočky v roce 2018 uplynuly již téměř tři roky.

Proces vývoje a výběru loga z mnoha velmi kvalitních a zajímavých návrhů nebyl vůbec snadný. Přesto a právě proto věříme, že logo které jsme zvolili, je dobře zapamatovatelné, jednoduché a originální, a je zároveň jedinečné a nezaměnitelné s logy jiných poboček a sekcí České astronomické společnosti.

Půdorys Ostravského planetária (jako přirozeného centra astronomického dění na Ostravsku) s jeho dvěma astronomickými kopulemi tvoří základ loga Ostravské pobočky. Nahlédnuto z ptačí perspektivy pak východní a západní křídlo budovy planetária společně evokuje ručičky hodin, jež jsou součástí velkého astronomického ciferníku. Ten pak vhodně doplňují symboly planet na svých drahách kolem Slunce, které je v kopulích ostravské hvězdárny také pravidelně aktivně pozorováno. Celé astronomické soustrojí pak představuje hodinový stroj, tedy čas a jeho měření a v přeneseném významu pak ČAS - Českou astronomickou společnost.

Logo Ostravské pobočky je tvořeno dvěma základními prvky.

Grafickým symbolem, kterému dominuje půdorys budovy planetária s dvěma astronomickými kopulemi

Textem - Ostravská pobočka České astronomické společnosti

Tato verze je určena pro použití jako zkratka loga, doplňkový symbol ke sloganu, záhlaví webové stránky atd.

Tento typ loga je určen pro použití na materiálech s bílým podkladem - bílé tričko atp.

Tento typ loga je určen pro použití na materiálech s bílým podkladem - černé tričko atp.

Celé logo je tvořeno dvěma barvami - černou a bílou.

Použitým písmem je Poiret One.

Za žádných okolností není možná jakákoli úprava, deformace nebo změna loga jako například jeho naklonění, změna použitého písma nebo použitých barev.

Podobu loga schválil výbor Ostravské pobočky na svém zasedání 17. ledna 2021. Autorkou grafického návrhu je Eva Kubicová.